THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Finn Killbuck Johansen

:: CV

My Precious Apple Family

”It was hard to stop in the design phase and say this is it”

Materials:
Maple, lemonwood, shagreen, birch plywood, untreated leather, shellac superfine, 2 USB - dock connector cables. Hinges: Brusso HD 638 Quad

Techniques:
Veneering on solid wood. Treatment of shagreen. Polished with shellac.

Challenges:
It was hard to stop in the design phase and say this is it, and then think the project through on the purely technical level, with regard to machinery, milling patterns, moulding patterns. It was also exciting to work with shagreen, to figure out the right treatment and the right surface. One of the great challenges has been moulding the lemonwood veneer before it was glued on. In order to avoid the brittle veneer breaking I had to moisten the veneer and gently mould it into a shape and let it settle.

Why have you made it?
By now we have quite a few iPod’s/iPhones/iPads in my family and we needed a nice box with room for a computer to have a place to dock our gadgets. The computer is a Mac Mini, it contains all our music, films, pictures and all our apps, as well as backups of the various gadgets. The shape of the box was inspired by Apple’s design of the Mac Mini and Time Capsule.

Time spend:
Around 250 hours.

---------------------------------------------------------------

My Precious Apple Family

”Det var svært at stoppe i designfasen og sige, at nu er den der”

Materialer:
Ahorn, citrontræ, rokkeskind, birkekrydsfinér, naturlæder, shellak superfine, 2 stk. USB – dock connector kabler. Hængsler: Brusso HD 638 Quad

Teknikker:
Finering på massivt træ. Behandling af rokkeskind. Polering med shellak.

Udfordringer:
Det var svært at stoppe i designfasen og sige, at nu er den der, og derefter gennemtænke projektet igen rent teknisk, mht. maskiner, fræseskabeloner, spændeskabeloner. Derudover har det været spændende at arbejde med rokkeskind, at arbejde sig frem til den rigtige behandling og den rigtige overflade. En af de store udfordringer har været at få formspændt citronfineren, inden den skulle limes på. For at undgå at den sprøde finér knækkede, var jeg nødt til at opfugte fineren og derefter blidt spænde det ned i en form og lade det sætte sig.

Hvorfor har du lavet den?
Vi har efterhånden en hel del iPods/iPhones/iPads i min familie, og for at have et fast sted at docke vores gadgets krævede det en lækker æske med plads til en computer. Computeren er en Mac Mini, den indeholder al vores musik, film, billeder og alle apps, samt backups af de forskellige gadgets. Formen på æsken er inspireret af Apples design på Mac Mini'en og Time Capsule.

Tidsforbrug:
Ca. 250 timer.