THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Nils Ole Zib

My Precious HOBO-stuff

”I prefer to use my professional skills to produce something contemporary – a simple visual expression and usable functionality”

Materials
Ash and elm veneer for the outer layer with handle. Birch burr and elm for lid and interior.

Techniques
Moulding.

Challenges
To find a balance between a robust object for everyday use, which the box will be to me after the exhibitions, and finding a reasonably simple idiom and at the same time with a crafted expression. I prefer to use my professional skills to produce something contemporary – a simple visual expression and usable functionality. Technically there are a few challenges to getting a moulding to be stable, but I know those – without being world champion.

Why have you made it?
A couple of years ago I closed down my workshop, now I work for different companies abroad. My most “stable” place is my car – where I always carry a kite, a sleeping bag, a chainsaw, a toothbrush, tobacco etc. The HOBOBOX will contain all the necessities you normally have in the uppermost drawer of your writing desk – a place for my minimalistic radio with connection to an iPod, room for different currencies, passport, drawing equipment, paper, postcards, laptop, flashlight, compass, corkscrew etc. The box will be made of thin form pressed maple with incorporated handles and compartments.

Time spent
Two years thinking about it, two weeks of the making in the workshop.

-----------------------------------------------------------

My Precious HOBO-stuff

”Jeg vil helst anvende min faglige kundskab til at fremstille noget nutidigt – et enkelt visuelt udtryk og en brugbar funktionalitet”

Materialer
Ask og elmefinér til det ydre svøb med hank. Birkemaser og elm til låg og interiør.

Teknikker
Formspænd

Udfordringer
At finde en balance mellem en robust brugsting, som kassen bliver for mig efter udstillingerne, og et rimeligt enkelt og samtidig snedkermæssigt udtryk. Jeg vil helst anvende min faglige kundskab til at fremstille noget nutidigt – et enkelt visuelt udtryk og en brugbar funktionalitet. Rent teknisk er der så nogle udfordringer i at få et formspænd til at blive stabilt, men dem kender jeg jo – uden at være verdensmester.

Hvorfor har du lavet den?
For nogle år siden lukkede jeg mit værksted, jeg arbejder nu for forskellige firmaer i udlandet. Mit mest ”stabile” sted er min bil, hvor jeg altid opbevarer en drage, en sovepose, en kædesav, en tandbørste, tobak etc. HOBOBOXen indeholder alle de nødvendigheder man normalt har i den øverste skuffe i skrivebordet – et sted til min minimalistiske radio med tilslutning til en iPod, rum til forskellige valutaer, pas, tegneudstyr, papir, postkort, bærbar, lommelygte, kompas, proptrækker etc. Boxen er fremstillet i tyndt formpresset ask med indbyggede håndtag og ruminddelinger.

Tidsforbrug
To år i tankerne, to effektive uger på værkstedet.